S. 4-1011 Dossierfiche K. 52-1492

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Regering Y. Leterme I  

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
programmawet
dokter
administratieve sanctie
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
administratieve procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1492/1 Wetsontwerp 16/10/2008
K. 52-1492/2 Verslag namens de commissie 17/11/2008
K. 52-1492/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/11/2008
K. 52-1492/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/2008
4-1011/1 4-1011/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/11/2008
4-1011/2 4-1011/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2008
4-1011/3 4-1011/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1492/1
17/11/2008   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1491/7
19/11/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 55-81
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 97
Doc. K. 52-1492/4
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/11/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Els Schelfhout
19/11/2008   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
19/11/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/11/2008   Overzending Doc. 4-1011/1 4-1011/1 (PDF)
21/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o7) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
Doc. 4-1011/3 4-1011/3 (PDF)
21/11/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Els Schelfhout
26/11/2008   Bespreking
26/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
26/11/2008   Aanneming zonder amendering
26/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1011/2 4-1011/2 (PDF)
4/12/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2008   Bekendmaking (69342-69343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/11/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2008 31/12/2008 , blz 69342-69343

Kruispuntbank van de wetgeving