S. 4-1008 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende
Margriet Hermans    Nahima Lanjri    Paul Wille   

arbeider
werknemer
werknemer in loondienst
arbeidscontract
arbeidsrecht
harmonisatie van de sociale zekerheid
motie van het Parlement
Nationale Arbeidsraad
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1008/1 4-1008/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2008   Indiening Doc. 4-1008/1 4-1008/1 (PDF)
20/11/2008   Inoverwegingneming
20/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving