S. 4-1001 Dossierfiche                  

De mensenrechten in Afghanistan
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

rechten van de mens
strijdkrachten in het buitenland
rechten van de vrouw
Afghanistan
NAVO

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1001/1 4-1001/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2008   Indiening Doc. 4-1001/1 4-1001/1 (PDF)
12/11/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/11/2008   Verzending naar commissie
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
12/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Sima Samar, voorzitter van de Afghanistan Independent Human Rights Commission
12/11/2008   Gedachtewisseling
27/1/2009   Inschrijving op agenda
27/1/2009   Niet behandeld
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Lezing van het verslag
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1001/1 4-1001/1 (PDF)
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 12/11/2008, 18/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving