S. 4-100 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Anne-Marie Lizin   

gelijke behandeling van man en vrouw
Europese Unie
positie van de vrouw
vrouw
rechtstoestand
motie van het Parlement
Europees Instituut voor gendergelijkheid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-100/1 4-100/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Doc. 4-100/1 4-100/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving