S. 3-996 Dossierfiche                  

49ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New-York, 28 februari - 11 maart 2005
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

VN
positie van de vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
VN-conventie
gelijke behandeling
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
werkgelegenheidsbeleid
migratie
mensenhandel
ontwikkelingshulp
gezondheidsbeleid
reproductieve gezondheidszorg
aids
seksueel overdraagbare aandoening
onderwijs
politieke participatie
geweld
seksueel geweld
vrouwenbeweging
conferentie VN
vrouwenarbeid
macro-economie
gearrangeerd huwelijk
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-996/1 3-996/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/7/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2005   Indiening
19/1/2005   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
19/1/2005   Verzending naar commissie
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
19/1/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister van Gelijke Kansen
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Annemie Pernot, Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
2/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Maggi Poppe, Nederlandstalige Vrouwenraad
2/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Magdeleine Willame, Conseil des femmes francophones
2/2/2005   Hoorzitting met de heer Benoît Roosen, Commissie Vrouwen en Ontwikkelinga
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Voorstelling van de resultaten van de Europese Conferentie
ter voorbereiding van "Pekin +10", en het gemeenschappelijk standpunt bepaald tijdens de vergadering van de ministers (Luxemburg, 2-4 februari 2005)
16/2/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister ven Gelijke Kansen
23/2/2005   Inschrijving op agenda
23/2/2005   Voorbereiding van de Conferentie
Voorstelling van het ontwerp van de Belgische tussenkomst door mevrouw M. Koninckx, medewerkster van de heer Christian Dupont, minister van Gelijke Kansen, en mevrouw P. Veille, directrice van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Opvolging van de conferentie
23/3/2005   Hoorzitting met mevrouw Veerle Pasmans, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Opvolging van de conferentie
27/4/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Opvolging van de conferentie
17/5/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Regeling der werkzaamheden
7/6/2005   Inschrijving op agenda
7/6/2005   Opvolging van de conferentie
7/6/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Opvolging van de conferentie
15/6/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Opvolging van de conferentie
29/6/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Opvolging van de conferentie
6/7/2005   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
12/7/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-996/1 3-996/1 (PDF)
12/7/2005   Einde behandeling
12/7/2005   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 19/1/2005, 2/2/2005, 16/2/2005, 23/3/2005, 27/4/2005, 17/5/2005, 31/5/2005, 7/6/2005, 15/6/2005, 29/6/2005, 6/7/2005, 12/7/2005

Kruispuntbank van de wetgeving