S. 3-995 Dossierfiche K. 51-1439

Wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging
Regering G. Verhofstadt II  

arbeider
lichamelijk gehandicapte
krijgsmacht
paspoort
misdaad tegen de personen
herroeping
opiniepeiling
administratieve formaliteit
faciliteiten voor gehandicapten
vogel
bekendmaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1439/1 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1439/2 Amendementen 8/12/2004
K. 51-1439/3 Verslag namens de commissie 17/12/2004
K. 51-1439/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2004
K. 51-1439/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/12/2004
K. 51-1439/6 Aanvullend verslag 17/1/2005
K. 51-1439/7 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2005
K. 51-1439/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/1/2005
K. 51-1439/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/1/2005
3-995/1 3-995/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/1/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1439/1
17/12/2004   Aanneming in commissie (verbeterd en geamendeerd) Doc. K. 51-1439/3
23/12/2004   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 112, p. 67-68
13/1/2005   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 113, p. 33
17/1/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1439/6
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 37-47 + p. 59-60
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o37)
Integraal verslag nr. 114, p. 60
Doc. K. 51-1439/9
20/1/2005   Aanneming na amendering door commissie
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/20 3-82/20 (PDF)
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/20 3-82/20 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/1/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/1/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-995/1 3-995/1 (PDF)
27/1/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/2005   Bekendmaking (6964-6965)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/1/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/1/2005 5 26/1/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/1/2005 0 26/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2005 23/2/2005 , blz 6964-6965

Kruispuntbank van de wetgeving