S. 3-974 Dossierfiche K. 51-1320

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997
Regering G. Verhofstadt II  

grondbelasting
faillissement
belasting van natuurlijke personen
financiŽle solvabiliteit
schuldvordering
gehuwde persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1320/1 Wetsontwerp 30/8/2004
K. 51-1320/2 Verslag namens de commissie 20/12/2004
K. 51-1320/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/12/2004
3-974/1 3-974/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/1/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/8/2004   Indiening Doc. K. 51-1320/1
20/12/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1320/2
23/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 112, p. 60-61
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 112, p. 84
Doc. K. 51-1320/3
23/12/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/12/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/1/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-974/1 3-974/1 (PDF)
25/1/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2005   Bekendmaking (6435)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/1/2005 0 24/1/2005
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2005 15 24/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/2/2005 21/2/2005 , blz 6435

Kruispuntbank van de wetgeving