S. 3-972 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten
Clotilde Nyssens   

burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
verjaring van de vordering
gerechtelijke achterstand
gerechtskosten
getuigenverklaring
bewijs
burgerlijk wetboek
faillissement
beslag op bezittingen
veiling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-972/1 3-972/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2004   Indiening Doc. 3-972/1 3-972/1 (PDF)
13/1/2005   Inoverwegingneming
13/1/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
13/1/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving