S. 3-954 Dossierfiche K. 51-1419

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte
Regering G. Verhofstadt II  

registratierecht
kapitaalvlucht
repatriŽring van kapitaal
lokale belasting
overdrachtsbelasting
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
regionale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1419/1 Wetsontwerp 28/10/2004
K. 51-1419/2 Verslag namens de commissie 2/12/2004
K. 51-1419/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/12/2004
3-954/1 3-954/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/12/2004
3-954/2 3-954/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2004
3-954/3 3-954/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1419/1
2/12/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1419/2
9/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 30
9/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-39/o6)
Integraal verslag nr. 98, p. 37
Doc. K. 51-1419/3
9/12/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2004   Overzending Doc. 3-954/1 3-954/1 (PDF)
10/12/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2004   Inschrijving op agenda
23/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
23/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-20/o0) Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
Doc. 3-954/3 3-954/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2004   Verzending naar commissie
15/12/2004   Inschrijving op agenda
15/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
15/12/2004   Bespreking
15/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
15/12/2004   Aanneming zonder amendering
15/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-954/2 3-954/2 (PDF)
23/12/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
21/1/2005   Bekendmaking (1885)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2004 21/1/2005 , blz 1885

Kruispuntbank van de wetgeving