S. 3-944 Dossierfiche K. 51-1427

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel
aansprakelijkheid
nationale uitvoeringsmaatregel
remigratie
verwijdering
vervoerder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1427/1 Wetsontwerp 4/11/2004
K. 51-1427/2 Verslag namens de commissie 24/11/2004
K. 51-1427/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/12/2004
3-944/1 3-944/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/12/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1427/1
24/11/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1427/2
2/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 29-30
2/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o4)
Integraal verslag nr. 97, p. 10
Doc. K. 51-1427/3
2/12/2004   Aanneming zonder amendering
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/12/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-944/1 3-944/1 (PDF)
9/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2005   Bekendmaking (1379-1380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/12/2004 5 8/12/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/12/2004 0 8/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2004 18/1/2005 , blz 1379-1380

Kruispuntbank van de wetgeving