S. 3-935 Dossierfiche K. 51-1418

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte
Regering G. Verhofstadt II  

belasting op inkomsten uit kapitaal
effecten
kapitaalbelasting
belastingfraude
witwassen van geld
kapitaalvlucht
fiscaal recht
repatriŽring van kapitaal
belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
strafverjaring
buitengewone belasting
belastingvlucht
buitenlands kapitaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1418/1 Wetsontwerp 28/10/2004
K. 51-1418/2 Verslag namens de commissie 19/11/2004
K. 51-1418/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/2004
3-935/1 3-935/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1418/1
19/11/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1418/2
25/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 52-55
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-43/o5)
Integraal verslag nr. 95, p. 68
Doc. K. 51-1418/3
25/11/2004   Aanneming zonder amendering
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-935/1 3-935/1 (PDF)
2/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2004   Bekendmaking (85581-85582)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/11/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/11/2004 5 1/12/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/11/2004 0 1/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2004 24/12/2004 , blz 85581-85582

Kruispuntbank van de wetgeving