S. 3-933 Dossierfiche K. 51-1278

Wetsontwerp betreffende internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
politie
justitiŽle samenwerking
bewijs
telefoon- en briefgeheim
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1278/1 Wetsontwerp 12/7/2004
K. 51-1278/2 Amendementen 27/10/2004
K. 51-1278/3 Amendementen 9/11/2004
K. 51-1278/4 Verslag namens de commissie 19/11/2004
K. 51-1278/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2004
K. 51-1278/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/2004
3-933/1 3-933/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2004   Indiening Doc. K. 51-1278/1
19/11/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1278/4
25/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 42-43
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-1/o2)
Integraal verslag nr. 95, p. 67
Doc. K. 51-1278/6
25/11/2004   Aanneming na amendering door commissie
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-933/1 3-933/1 (PDF)
2/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2004   Bekendmaking (85763-85768)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/11/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/11/2004 0 1/12/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/11/2004 5 1/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/12/2004 24/12/2004 , blz 85763-85768

Kruispuntbank van de wetgeving