S. 3-932 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging, teneinde closed shop-praktijken of ieder andere inbreuk op de vrijheid van vereniging te verbieden
Michel Delacroix   

strafsanctie
arbeidscontract
vrijheid van meningsuiting
politieke partijen
vakbond
aanwerving
vakbondsvrijheid
ontslag
vrijheid van vereniging
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-932/1 3-932/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2004   Indiening Doc. 3-932/1 3-932/1 (PDF)
2/12/2004   Inoverwegingneming
2/12/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
2/12/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving