S. 3-925 Dossierfiche K. 51-1326

Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet)
Herman De Croo  

herziening van de grondwet
regionaal parlement
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1326/1 Herziening van de grondwet 2/9/2004
K. 51-1326/2 Verslag namens de commissie 9/11/2004
K. 51-1326/3 Tekst voorgelegd aan de plenaire vergadering 18/11/2004
K. 51-1326/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/2004
3-925/1 3-925/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 19/11/2004
3-925/2 3-925/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/9/2004   Indiening Doc. K. 51-1326/1
9/11/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1326/2
18/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 64-66
18/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur
Integraal verslag nr. 94 (Verscheidene stemmingen), p. 23-33
Doc. K. 51-1326/4
18/11/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2004   Overzending Doc. 3-925/1 3-925/1 (PDF)
19/11/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/1/2005   Inschrijving op agenda
3/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-96 Hand. 3-96 (PDF)
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o6) Hand. 3-96 Hand. 3-96 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/11/2004   Verzending naar commissie
16/12/2004   Inschrijving op agenda
16/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Bespreking
26/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/1/2005   Aanneming zonder amendering
26/1/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-925/2 3-925/2 (PDF)
3/2/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
25/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
11/3/2005   Bekendmaking (10166-10169)
18/3/2005   Erratum (12140)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/11/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/2/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2004, 26/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2005 11/3/2005, blz 10166-10169
Errata
Op 18/3/2005, blz 12140