S. 3-923 Dossierfiche K. 51-1254

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie
Regering G. Verhofstadt II  

vervoersdocument
vervoer over zee
politie
strafrecht
maritiem toezicht
administratieve formaliteit
grenscontrole
haveninstallatie
politiecontrole
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1254/1 Wetsontwerp 28/6/2004
K. 51-1254/2 Amendementen 27/10/2004
K. 51-1254/3 Verslag namens de commissie 9/11/2004
K. 51-1254/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2004
K. 51-1254/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/2004
3-923/1 3-923/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/12/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1254/1
9/11/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1254/3
18/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 58
18/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 94, p. 22-23
Doc. K. 51-1254/5
18/11/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/12/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-923/1 3-923/1 (PDF)
7/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2005   Bekendmaking (2813-2814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/11/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/11/2004 0 6/12/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/2004 15 6/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2004 1/2/2005 , blz 2813-2814

Kruispuntbank van de wetgeving