S. 3-922 Dossierfiche K. 51-1429

Wetsontwerp tot herstructurering van pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company en Belgocontrol
Regering G. Verhofstadt II  

uitkering aan nabestaanden
Brussels Airport Company
delegatie van bevoegdheid
Skeyes
pensioenregeling
privatisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1429/1 Wetsontwerp 5/11/2004
K. 51-1429/2 Verslag namens de commissie 18/11/2004
K. 51-1429/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/2004
3-922/1 3-922/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/11/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1429/1
18/11/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1429/2
18/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 58-64
18/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-9/o19)
Integraal verslag nr. 94, p. 23
Doc. K. 51-1429/3
18/11/2004   Aanneming zonder amendering
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
18/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/19 3-82/19 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/11/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-922/1 3-922/1 (PDF)
25/11/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/12/2004   Bekendmaking (81174-81175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/11/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/2004 5 24/11/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 20/11/2004 5 24/11/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/11/2004 0 24/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/12/2004 6/12/2004 , blz 81174-81175

Kruispuntbank van de wetgeving