S. 3-906 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

pensioenvoorwaarden
werkloosheidsverzekering
vervroegd pensioen
pensioenregeling
werkende beroepsbevolking
werkgelegenheidsbevordering
vergrijzing van de bevolking
nachtwerk
werkloze
oudere werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-906/1 3-906/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-906/1 3-906/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
25/11/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving