S. 3-905 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 339bis in de programmawet van 24 december 2002, om de opleiding of omscholing van oudere werknemers aan te moedigen
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

sociale bijdrage
permanente educatie
oudere werknemer
voortdurende bijscholing
herintreding
werkende beroepsbevolking
werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-905/1 3-905/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-905/1 3-905/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
25/11/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving