S. 3-889 Dossierfiche K. 51-1387

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Regering G. Verhofstadt II  

farmaceutisch product
farmaceutische industrie
buitengewone belasting
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1387/1 Wetsontwerp 14/10/2004
K. 51-1387/2 Amendementen 19/10/2004
K. 51-1387/3 Verslag namens de commissie 22/10/2004
K. 51-1387/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/10/2004
K. 51-1387/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/10/2004
3-889/1 3-889/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/11/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2004   Indiening Doc. K. 51-1387/1
22/10/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1387/3
28/10/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 34-35
28/10/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o19)
Integraal verslag nr. 92, p. 46-47
Doc. K. 51-1387/5
28/10/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/11/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-889/1 3-889/1 (PDF)
29/10/2004   Opschorting termijn
Convocatie POC
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
10/11/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/18 3-82/18 (PDF)
11/11/2004   Hervatting termijn
16/11/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/12/2004   Bekendmaking (81282)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/10/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
Convocatie POC
Evocatietermijn 8/11/2004 7
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/11/2004 7 15/11/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 8/11/2004 5
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/11/2004 0 15/11/2004
Hervatting termijn Evocatietermijn 8/11/2004 5 15/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/11/2004 7/12/2004 , blz 81282

Kruispuntbank van de wetgeving