S. 3-883 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd
Wim Verreycken    Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder   

aanslag op de staatsveiligheid
jurisdictiebevoegdheid
militaire rechtspraak
buitengewone rechtbank
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-883/1 3-883/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/10/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2004   Indiening Doc. 3-883/1 3-883/1 (PDF)
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/10/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving