S. 3-877 Dossierfiche K. 51-1314

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

openbaar ministerie
misdaadbestrijding
magistraat
griffies en parketten
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1314/1 Wetsontwerp 16/8/2004
K. 51-1314/2 Amendementen 29/9/2004
K. 51-1314/3 Verslag namens de commissie 18/10/2004
K. 51-1314/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/10/2004
K. 51-1314/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/10/2004
3-877/1 3-877/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/10/2004
3-877/2 3-877/2 (PDF) Amendementen 16/11/2004
3-877/3 3-877/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2004
3-877/4 3-877/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/11/2004
3-877/5 3-877/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 25/11/2004
K. 51-1314/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 26/11/2004
K. 51-1314/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/8/2004   Indiening Doc. K. 51-1314/1
18/10/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1314/3
21/10/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 25-29 + p. 33-34
21/10/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o1)
Integraal verslag nr. 91, p. 34
Doc. K. 51-1314/5
21/10/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/10/2004   Overzending Doc. 3-877/1 3-877/1 (PDF)
22/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
18/11/2004   Inschrijving op agenda
25/11/2004   Algemene bespreking Hand. 3-85 Hand. 3-85 (PDF)
25/11/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-85 Hand. 3-85 (PDF)
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 3-85 Hand. 3-85 (PDF)
Doc. 3-877/5 3-877/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/10/2004   Verzending naar commissie
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Niet behandeld
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/11/2004   Bespreking
16/11/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
16/11/2004   Aanneming na amendering
16/11/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-877/3 3-877/3 (PDF)
16/11/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-877/4 3-877/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
25/11/2004   Overzending Doc. K. 51-1314/6
1/12/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 243
9/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 30-31
9/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 38
Doc. K. 51-1314/7
9/12/2004   Aanneming zonder amendering
9/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2004   Bekendmaking (87183-87184)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/10/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/11/2004
Commissie: Justitie
Geamendeerd 16/11/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2004 31/12/2004 , blz 87183-87184

Kruispuntbank van de wetgeving