S. 3-876 Dossierfiche K. 51-1257

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt II  

elektrische energie
marktliberalisatie
aardgas
invoer
gasdistributie
BTW
elektriciteitsvoorziening
belastingontheffing
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1257/1 Wetsontwerp 29/6/2004
K. 51-1257/2 Verslag namens de commissie 20/7/2004
K. 51-1257/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/10/2004
3-876/1 3-876/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/11/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1257/1
20/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1257/2
21/10/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 24-25
21/10/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 91, p. 33
Doc. K. 51-1257/3
21/10/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/10/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/11/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-876/1 3-876/1 (PDF)
16/11/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2004   Bekendmaking (85211-85212)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/10/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/10/2004 15 15/11/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/10/2004 0 15/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/12/2004 22/12/2004 , blz 85211-85212

Kruispuntbank van de wetgeving