S. 3-875 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen
Sabine de Bethune    Etienne Schouppe    Luc Van den Brande   

vermindering van de schuld
Wereldbank
armoede
ontwikkelingsland
Noord-Zuidbetrekking
ontwikkelingshulp
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-875/1 3-875/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2004
3-875/2 3-875/2 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie 16/10/2006
3-875/3 3-875/3 (PDF) Advies uitgebracht door de bijzondere commissie 16/10/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2004   Indiening Doc. 3-875/1 3-875/1 (PDF)
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/10/2004   Verzending naar commissie
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
29/11/2005   Interne adviesaanvraag: Bijzondere commissie "Globalisering"
29/11/2005   Verzending naar commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
  Commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
29/11/2005   Verzending naar commissie voor advies
16/10/2006   Inschrijving op agenda
16/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
16/10/2006   Bespreking
16/10/2006   Uitbrengen advies
het advies is aangenomen met 5 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-875/3 3-875/3 (PDF)
16/10/2006   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
Doc. 3-875/2 3-875/2 (PDF)
16/10/2006   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 29/11/2005
Commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
Behandeling beŽindigd 16/10/2006

Kruispuntbank van de wetgeving