S. 3-869 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren
Christian Brotcorne   

permanente educatie
voortdurende bijscholing
fiscale stimulans
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
belasting van natuurlijke personen
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-869/1 3-869/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2004
3-869/2 3-869/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2004   Indiening Doc. 3-869/1 3-869/1 (PDF)
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Stemming over het geheel: verworpen (+41/-21/o3)
Aanneming van de conclusies van de commissie
Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/10/2004   Verzending naar commissie
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
23/11/2005   Bespreking
23/11/2005   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-2/o1)
23/11/2005   Verwerping
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-869/2 3-869/2 (PDF)
22/12/2005   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 22/12/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verworpen 23/11/2005, 14/12/2005

Kruispuntbank van de wetgeving