S. 3-868 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 66 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met een overgangsbepaling inzake de boekhoudkundige verplichtingen
Hugo Vandenberghe   

boekhouding
organisatie zonder winstoogmerk
instelling van openbaar nut
stichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-868/1 3-868/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2004   Indiening Doc. 3-868/1 3-868/1 (PDF)
21/10/2004   Inoverwegingneming
21/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/10/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving