S. 3-848 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft
Marie-Hélène Crombé-Berton    François Roelants du Vivier   

strafsanctie
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
seksueel misdrijf
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-848/1 3-848/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/9/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2004   Indiening Doc. 3-848/1 3-848/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2004   Verzending naar commissie
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
29/3/2006   Uitgesteld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Niet behandeld
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Niet behandeld
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 29/3/2006, 26/4/2006

Kruispuntbank van de wetgeving