S. 3-820 Dossierfiche K. 51-1238

Wetsontwerp tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid
Regering G. Verhofstadt II  

ontzetting uit de rechten
strafrecht
strafsanctie
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1238/1 Wetsontwerp 23/6/2004
K. 51-1238/2 Verslag namens de commissie 12/7/2004
K. 51-1238/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/7/2004
K. 51-1238/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2004
3-820/1 3-820/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/10/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1238/1
12/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1238/2
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 37-39
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-17/o0)
Integraal verslag nr. 80, p. 102
Doc. K. 51-1238/4
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/10/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-820/1 3-820/1 (PDF)
27/10/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/12/2004   Bekendmaking (81437)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 15 26/10/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/10/2004 0 26/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/11/2004 9/12/2004 , blz 81437

Kruispuntbank van de wetgeving