S. 3-819 Dossierfiche K. 51-1237

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende instellingen voor duurzame ontwikkeling fiscaal aftrekbaar te maken
Regering G. Verhofstadt II  

duurzame ontwikkeling
belastingaftrek
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1237/1 Wetsontwerp 23/6/2004
K. 51-1237/2 Verslag namens de commissie 8/7/2004
K. 51-1237/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/7/2004
K. 51-1237/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/7/2004
3-819/1 3-819/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/10/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1237/1
8/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1237/2
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 36-37
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 95-96
Doc. K. 51-1237/4
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/10/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-819/1 3-819/1 (PDF)
19/10/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/10/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2004   Bekendmaking (80392)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/10/2004 0 18/10/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 5 18/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/11/2004 30/11/2004 , blz 80392

Kruispuntbank van de wetgeving