S. 3-817 Dossierfiche K. 51-1228

Wetsontwerp betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Regering G. Verhofstadt II  

veterinaire inspectie
Keuringsdienst van waren
financiering
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1228/1 Wetsontwerp 22/6/2004
K. 51-1228/2 Amendement 6/7/2004
K. 51-1228/3 Verslag namens de commissie 12/7/2004
K. 51-1228/4 Tekst verbeterd door de commissie 12/7/2004
K. 51-1228/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2004
3-817/1 3-817/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/10/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1228/1
12/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1228/3
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 28-37 + p. 83-88 + p. 101
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o45)
Integraal verslag nr. 80, p. 101
Doc. K. 51-1228/5
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/10/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-817/1 3-817/1 (PDF)
27/10/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
17/1/2005   Bekendmaking (1213-1217)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 15 26/10/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/10/2004 0 26/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/12/2004 17/1/2005 , blz 1213-1217

Kruispuntbank van de wetgeving