S. 3-815 Dossierfiche K. 51-1275

Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst
Thierry Giet   Tony Van Parys   Rik Daems   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen  

moslim
islam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1275/1 Wetsvoorstel 8/7/2004
K. 51-1275/2 Amendementen 13/7/2004
K. 51-1275/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/7/2004
K. 51-1275/3 Verslag namens de commissie 15/7/2004
K. 51-1275/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2004
K. 51-1275/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2004
3-815/1 3-815/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/7/2004
3-815/2 3-815/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2004
3-815/3 3-815/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/2004
K. 51-1275/7 Aanvullend verslag 20/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/7/2004   Indiening Doc. K. 51-1275/1
8/7/2004   Inoverwegingneming
8/7/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 78, p. 53-54
14/7/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/7/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1275/3
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 39-72 + p. 102-113
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-23/o0)
Integraal verslag nr. 80, p. 113
Doc. K. 51-1275/6
  Commissie: Justitie
14/7/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/7/2004   Inschrijving op agenda
14/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
14/7/2004   Bespreking
14/7/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Inschrijving op agenda
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-815/1 3-815/1 (PDF)
16/7/2004   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-74 Hand. 3-74 (PDF)
17/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-11/o8) Hand. 3-74 Hand. 3-74 (PDF)
Doc. 3-815/3 3-815/3 (PDF)
17/7/2004   Aanneming zonder amendering
16/7/2004   Verzending naar commissie
16/7/2004   Inschrijving op agenda
16/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
16/7/2004   Bespreking
16/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o3)
16/7/2004   Aanneming zonder amendering
17/7/2004   Inschrijving op agenda
17/7/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-815/2 3-815/2 (PDF)
17/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2004   Bekendmaking (58377-58379)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 14/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/7/2004, 17/7/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 15 26/10/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/10/2004 60 20/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2004 30/7/2004 , blz 58377-58379

Kruispuntbank van de wetgeving