S. 3-814 Dossierfiche K. 51-1194

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80, eerste lid van het Wetboek der successierechten
Regering G. Verhofstadt II  

Europese Economische Ruimte
schending van het EU-recht
rechtspersoon
schenking
overdrachtsbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1194/1 Wetsontwerp 7/6/2004
K. 51-1194/2 Verslag namens de commissie 2/7/2004
K. 51-1194/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2004
3-814/1 3-814/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/10/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1194/1
2/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1194/2
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 79, p. 35-36
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-5/o0)
Integraal verslag nr. 80, p. 95
Doc. K. 51-1194/3
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
23/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/15 3-82/15 (PDF)
23/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/15 3-82/15 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/10/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-814/1 3-814/1 (PDF)
19/10/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/10/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2004   Bekendmaking (80391)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/10/2004 0 18/10/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/10/2004 5 18/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2004 30/11/2004, blz 80391