S. 3-812 Dossierfiche K. 51-1202

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
asielzoeker
vreemdelingenrecht
openbare orde
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
remigratie
aanslag op de staatsveiligheid
verwijdering
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1202/1 Wetsontwerp 10/6/2004
K. 51-1202/2 Amendement 23/6/2004
K. 51-1202/3 Verslag namens de commissie 28/6/2004
K. 51-1202/4 Tekst verbeterd door de commissie 28/6/2004
K. 51-1202/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/7/2004
3-812/1 3-812/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2004
3-812/2 3-812/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2004
3-812/3 3-812/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1202/1
28/6/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1201/3
1/7/2004   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 77, p. 15-16
6/7/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 78, p. 34-35
8/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-4/o26)
Integraal verslag nr. 78, p. 55-56
Doc. K. 51-1202/5
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/7/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/7/2004   Inschrijving op agenda
6/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
6/7/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
6/7/2004   Bespreking
6/7/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2004   Inschrijving op agenda
12/7/2004   Overzending Doc. 3-812/1 3-812/1 (PDF)
12/7/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-2/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
Doc. 3-812/3 3-812/3 (PDF)
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
12/7/2004   Verzending naar commissie
13/7/2004   Inschrijving op agenda
13/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
13/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
13/7/2004   Aanneming zonder amendering
13/7/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-812/2 3-812/2 (PDF)
15/7/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
1/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
12/10/2004   Bekendmaking (71031)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/7/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2004 12/10/2004 , blz 71031

Kruispuntbank van de wetgeving