S. 3-802 Dossierfiche K. 51-1265

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal privaatrecht
bankrecht
financiŽle voorschriften
burgerlijke rechtsvordering
Financial Services and Markets Authority
liquidatie van een onderneming
Europese Economische Ruimte
obligatie
kredietinstelling
akkoordprocedure
tenuitvoerlegging van het vonnis
verzekeringsrecht
faillissement
beslag op bezittingen
verzekeringsmaatschappij
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1265/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/7/2004
3-802/1 3-802/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/10/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2004   Splitsing Doc. K. 51-1157/3
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 54-56
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o17)
Integraal verslag nr. 77, p. 20
Doc. K. 51-1265/1
1/7/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/10/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-802/1 3-802/1 (PDF)
13/10/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/10/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/11/2004   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2004   Bekendmaking (85854-85856)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/7/2004 15 12/10/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/7/2004 0 12/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/11/2004 28/12/2004 , blz 85854-85856

Kruispuntbank van de wetgeving