S. 3-798 Dossierfiche K. 51-1205

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot het beroepsleven
notaris
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
recht van vestiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1205/1 Wetsontwerp 10/6/2004
K. 51-1205/2 Amendementen 30/6/2004
K. 51-1205/3 Verslag namens de commissie 1/7/2004
K. 51-1205/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/2004
K. 51-1205/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/7/2004
3-798/1 3-798/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1205/1
1/7/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1205/3
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 77, p. 1-3
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o34)
Integraal verslag nr. 77, p. 22-23
Doc. K. 51-1205/5
1/7/2004   Aanneming na amendering door commissie
23/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/15 3-82/15 (PDF)
23/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/15 3-82/15 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/7/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-798/1 3-798/1 (PDF)
8/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2004   Bekendmaking (58377)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/7/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/7/2004 5 7/7/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/7/2004 0 7/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2004 30/7/2004 , blz 58377

Kruispuntbank van de wetgeving