S. 3-791 Dossierfiche K. 51-1832

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica
Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Germeaux   

geneesmiddel
apotheker
euthanasie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-791/1 3-791/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/7/2004
3-791/2 3-791/2 (PDF) Amendementen 18/5/2005
3-791/3 3-791/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2005
3-791/4 3-791/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2005
3-791/5 3-791/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/6/2005
K. 51-1832/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1832/2 Verslag namens de commissie 14/7/2005
K. 51-1832/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/10/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2004   Indiening Doc. 3-791/1 3-791/1 (PDF)
8/7/2004   Inoverwegingneming
8/7/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-15/o4) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-791/5 3-791/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2004   Verzending naar commissie
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
20/4/2005   Bespreking
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
18/5/2005   Aanneming na amendering
18/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-791/3 3-791/3 (PDF)
18/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-791/4 3-791/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1832/1
14/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1832/2
20/10/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 56-67
20/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-37/o6)
Integraal verslag nr. 166, p. 53
Doc. K. 51-1832/3
20/10/2005   Aanneming zonder amendering
20/10/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2005   Bekrachtiging en afkondiging
13/12/2005   Bekendmaking (53613)
25/9/2006   Erratum (49892)
21/3/2016   Erratum (19410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 20/4/2005, 18/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/10/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/6/2005 60 9/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2005 13/12/2005 , blz 53613
Errata
Op 25/9/2006 , blz 49892
Op 21/3/2016 , blz 19410

Kruispuntbank van de wetgeving