S. 3-777 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling
Sabine de Bethune   

economisch delict
instelling van openbaar nut
strafsanctie
recht om voor het gerecht te treden
geestelijk gehandicapte
eigendomsdelict
beroepsgeheim
openbare veiligheid
verzwarende omstandigheid
huiselijk geweld
discriminatie op grond van een handicap
lichamelijk gehandicapte
organisatie zonder winstoogmerk
geweld
misbruik van vertrouwen
bejaarde
diefstal
strafrecht
moederschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-777/1 3-777/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/6/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/6/2004   Indiening Doc. 3-777/1 3-777/1 (PDF)
1/7/2004   Inoverwegingneming
1/7/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
1/7/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving