S. 3-769 Dossierfiche                  

De toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel
commissie voor de Justitie  

subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2004   Indiening
19/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/10/2004   Verzending naar commissie
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
19/10/2004   Gedachtewisseling
met een delegatie van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/10/2004

Kruispuntbank van de wetgeving