S. 3-765 Dossierfiche K. 51-1141

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde rekening te houden met doodgeboren kinderen bij de vaststelling van de personen ten laste
Regering G. Verhofstadt II  

kindersterfte
gezinslast
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1141/1 Wetsontwerp 18/5/2004
K. 51-1141/2 Verslag namens de commissie 8/6/2004
K. 51-1141/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/6/2004
3-765/1 3-765/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1141/1
8/6/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1141/2
17/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 20-23
17/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 73, p. 32
Doc. K. 51-1141/3
17/6/2004   Aanneming zonder amendering
8/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/14 3-82/14 (PDF)
8/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/14 3-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-765/1 3-765/1 (PDF)
24/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/8/2004   Bekendmaking (58941-58942)
23/8/2004   Erratum (62583)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/6/2004 5 23/6/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/6/2004 0 23/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/2004 5/8/2004, blz 58941-58942
Errata
Op 23/8/2004, blz 62583