S. 3-754 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen
Clotilde Nyssens   

burgerlijk recht
rechten van het kind
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-754/1 3-754/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/6/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2004   Indiening Doc. 3-754/1 3-754/1 (PDF)
24/6/2004   Inoverwegingneming
24/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/6/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving