S. 3-747 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en van de wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier
Philippe Mahoux   

optisch herkennen van tekens
telling van de stemmen
verkiezing
toezicht op de verkiezingen
stemming
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-747/1 3-747/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/6/2004   Indiening Doc. 3-747/1 3-747/1 (PDF)
17/6/2004   Inoverwegingneming
17/6/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/6/2004   Verzending naar commissie
26/4/2005   Inschrijving op agenda
26/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Niet behandeld
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/6/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/4/2005, 14/6/2005

Kruispuntbank van de wetgeving