S. 3-745 Dossierfiche K. 51-1118

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, met betrekking tot de vrijstelling voor bijkomend personeel
Regering G. Verhofstadt II  

kleine en middelgrote onderneming
aanwerving
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
inkomstenbelasting
fiscale stimulans
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1118/1 Wetsontwerp 10/5/2004
K. 51-1118/2 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1118/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/6/2004
3-745/1 3-745/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1118/1
4/6/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1118/2
10/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 72, p. 5
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 72, p. 42
Doc. K. 51-1118/3
10/6/2004   Aanneming zonder amendering
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-745/1 3-745/1 (PDF)
17/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/9/2004   Bekendmaking (65789)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/6/2004 5 16/6/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/6/2004 0 16/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2004 9/9/2004 , blz 65789

Kruispuntbank van de wetgeving