S. 3-744 Dossierfiche K. 51-1086

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
volksgezondheid
kinderbescherming
tabak
nicotineverslaving
verkoopvergunning
automaat
reclame
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1086/1 Wetsontwerp 3/5/2004
K. 51-1086/2 Amendementen 18/5/2004
K. 51-1086/3 Amendementen 25/5/2004
K. 51-1086/4 Verslag namens de commissie 3/6/2004
K. 51-1086/5 Tekst aangenomen door de commissie 3/6/2004
K. 51-1086/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/6/2004
3-744/1 3-744/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1086/1
3/6/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1086/4
10/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 72, p. 5-15
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o34)
Integraal verslag nr. 72, p. 42-43
Doc. K. 51-1086/6
10/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-744/1 3-744/1 (PDF)
29/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2004   Bekendmaking (75788-75790)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/6/2004 15 28/6/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/6/2004 0 28/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2004 10/11/2004 , blz 75788-75790

Kruispuntbank van de wetgeving