S. 3-734 Dossierfiche K. 51-1054

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

griffies en parketten
beoordeling van het personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1054/1 Wetsontwerp 28/4/2004
K. 51-1054/2 Verslag namens de commissie 27/5/2004
K. 51-1054/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/5/2004
K. 51-1054/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/6/2004
3-734/1 3-734/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2004
3-734/2 3-734/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
3-734/3 3-734/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1054/1
13/5/2004   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 64, p. 46
27/5/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1054/2
3/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 68, p. 26-27
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 68, p. 36-37
Doc. K. 51-1054/4
3/6/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2004   Overzending Doc. 3-734/1 3-734/1 (PDF)
7/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
17/6/2004   Inschrijving op agenda
24/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
24/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
Doc. 3-734/3 3-734/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/6/2004   Verzending naar commissie
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-734/2 3-734/2 (PDF)
24/6/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2004   Bekendmaking (58810-58811)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/6/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/2004 4/8/2004 , blz 58810-58811

Kruispuntbank van de wetgeving