S. 3-733 Dossierfiche K. 51-1087

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen
Regering G. Verhofstadt II  

uitwisseling van informatie
inning der belastingen
Europese fiscale samenwerking
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1087/1 Wetsontwerp 4/5/2004
K. 51-1087/2 Tekst verbeterd door de commissie 1/6/2004
K. 51-1087/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/6/2004
3-733/1 3-733/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1087/1
26/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 162
3/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 68, p. 30-31
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 68, p. 38
Doc. K. 51-1087/3
3/6/2004   Aanneming zonder amendering
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
4/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-733/1 3-733/1 (PDF)
10/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2004   Bekendmaking (57821-57846)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/6/2004 5 9/6/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/6/2004 0 9/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2004 29/7/2004 , blz 57821-57846

Kruispuntbank van de wetgeving