S. 3-731 Dossierfiche K. 51-1075

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 (2003/49/EG) betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken
Regering G. Verhofstadt II  

mededingingsregeling
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
consortium
samenwerking tussen ondernemingen
vennootschapsbelasting
groep ondernemingen
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
auteursrecht
belastingharmonisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1075/1 Wetsontwerp 29/4/2004
K. 51-1075/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/6/2004
3-731/1 3-731/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/6/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1075/1
26/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 162
3/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 68, p. 28-29
3/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 68, p. 37
Doc. K. 51-1075/2
3/6/2004   Aanneming zonder amendering
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
26/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
4/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/6/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-731/1 3-731/1 (PDF)
10/6/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2004   Bekendmaking (65330-65331)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/6/2004 5 9/6/2004
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/6/2004 0 9/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2004 7/9/2004 , blz 65330-65331

Kruispuntbank van de wetgeving