S. 3-724 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
aanvullende uitkering
gezinslast

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-724/1 3-724/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2004   Indiening Doc. 3-724/1 3-724/1 (PDF)
3/6/2004   Inoverwegingneming
3/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/6/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving