S. 3-72 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven
Jean Cornil   

vergoeding
georganiseerde misdaad
strafprocedure
economisch delict
belastingfraude
burgerlijk geding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-72/1 3-72/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1615/1 - 2002-2003 op 9 april 2003.
Doc. 3-72/1 3-72/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving