S. 3-718 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden
Christian Brotcorne   

huisdier
strafrechtelijke aansprakelijkheid
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-718/1 3-718/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/5/2004
3-718/2 3-718/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/5/2004   Indiening Doc. 3-718/1 3-718/1 (PDF)
3/6/2004   Inoverwegingneming
3/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-697
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/6/2004   Verzending naar commissie
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
1/12/2004   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Redgy Vergracht, ondervoorzitter "BVHGB", verantwoordelijke Martin Gaus hondenscholen BelgiŽ
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Rudy Demeester, dierenarts
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Danni Kerremans, advocaat
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Carl Van Bael, voorzitter Mastiff Club Belgium vzw
1/12/2004   Hoorzitting met de heer Rudi Smolders, voorzitter American Staffordshire Terrier Club Belgium vzw
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Hoorzitting met mevrouw Tiny De Keuster, dierenarts - gedragsspecialist, secretaris van de "European Society of Veterinary Clinical Ethology"
19/1/2005   Hoorzitting met de heer Patrick De Buck, korpschef van de lokale politie van de politiezone Condroz-Famenne, en de heer Baudouin Leclercq, adjunct-korpschef
19/1/2005   Hoorzitting met de heer JoŽl Dehasse, dierenarts, specialist gedrag en homeopathie
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Bespreking
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
6/10/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-697/1
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-718/2 3-718/2 (PDF)
14/12/2006   Vervalt
14/12/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 14/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 1/12/2004, 19/1/2005, 2/2/2005, 18/5/2005, 8/11/2006, 22/11/2006, 6/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving