S. 3-716 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie
Clotilde Nyssens    Nathalie de T' Serclaes   

magistraat
permanente educatie
Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hoge Raad voor de Justitie
opleidingsstage
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-716/1 3-716/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/5/2004   Indiening Doc. 3-716/1 3-716/1 (PDF)
3/6/2004   Inoverwegingneming
3/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
3/6/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving