S. 3-712 Dossierfiche K. 51-1053

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt II  

invoer
uitbreiding van de Europese Unie
BTW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1053/1 Wetsontwerp 27/4/2004
K. 51-1053/2 Verslag namens de commissie 10/5/2004
K. 51-1053/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/5/2004
3-712/1 3-712/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/5/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/4/2004   Indiening Doc. K. 51-1053/1
10/5/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1053/2
19/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 24-25
19/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 66, p. 38-39
Doc. K. 51-1053/3
19/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/12 3-82/12 (PDF)
6/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/12 3-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/5/2004   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-712/1 3-712/1 (PDF)
27/5/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2004   Bekendmaking (52509-52511)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/5/2004 0 26/5/2004
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/5/2004 5 26/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2004 28/6/2004 , blz 52509-52511

Kruispuntbank van de wetgeving